Rumeno rutico najpogosteje uporbljajo psi, ki: 

  • so v procesu šolanja ali prevzgoje
  • so plašni
  • imajo težave z reaktivnostjo
  • okrevajo po opercaciji ali bolezni
  • so v procesu socializacije
  • ne marajo družbe